Gemeenteraad steunt zienswijze erfpacht beleid Zaanstad

Tijdens het Zaanstadberaad van 27 augustus jl heeft een meerderheid van de Gemeenteraad haar steun gegeven aan de zienswijze uitvoeringsregels erfpacht van burgemeester en wethouders Zaanstad.

Als coalitiepartij heeft de VVD ook haar steun gegeven om de nieuwe voorgestelde parameters te effectueren. Deze parameters worden gebruikt bij de bepaling van de omzettingsprijs van erfpacht naar vol eigendom van de grond waarop uw huis rust. Daarnaast heeft de VVD aangekondigd in gesprek te willen blijven met B&W en de BEZ om tot een beter beleid te komen met een verlaging van de omzettingsprijs naar gemiddeld € 20.000,- Hoe dit bedrag wordt samengesteld is vooralsnog onduidelijk.

Sigaar uit eigen doos


Volgens B&W leidt de huidige wijziging van parameters tot een gemiddelde verlaging van de omzettingsprijs van 9%. Een goed luisteraar zal opmerken dat dit voor een belangrijk deel komt door de aanhoudende daling van huizenprijzen en de daaraan gekoppelde WOZ-waarde. Hierdoor is de verlaging slechts 3%, wat slechts een fractie is van de verhoging van soms wel 500% die in 2007 in het geheim werd doorgevoerd.

Niet geïnformeerd

Ook heeft B&W besloten u niet actief te informeren over deze nieuwe uitvoeringsregels. Deze regels kunnen voor u grote impact hebben als u bijvoorbeeld in de toekomst uw huis wilt of moet verkopen. Een kort briefje zou op zijn plaats zijn, is ook het advies van de Zaanse Rekenkamer. Maar dat wordt terzijde geschoven. Vandaar dat wij u op de hoogte houden. Zodra er meer bekend is over de nieuwe uitvoeringsregels hoort u van ons. Ook zullen wij u informeren over onze vervolgstappen om te komen tot een redelijk en marktconform beleid. BEZ zal zich blijven inzetten om een einde de maken aan een omzettingspolitiek die eenzijdig door B&W wordt bepaald en in het verleden in het grootste geheim is doorgevoerd.

Zeer ongunstig

Om tot een oplossing te komen hebben wij als bestuur van de BEZ verschillende alternatieven aangedragen. Wij hebben zelfs aangegeven de huidige methodiek voor de bepaling van de omzettingsprijs te accepteren, op voorwaarde dat de parameters die essentieel zijn voor de bepaling van de omzettingsprijs op een eerlijke wijze worden bepaald. Uit onderzoek van de gemeente is echter op te maken dat deze parameters zeer ongunstig zijn. Deze parameters zijn zeer onvoordelig voor Zaankanters. Zeker als je de parameters afzet tegen de hoogte van deze cijfers van andere gemeenten. Dit is geen marktconform beleid, maar slechts een handige boekhoudkundige manier om begroting op te poetsen. Kortom: de gemeente Zaanstad is opnieuw een van de duurste gemeentes in Nederland en u als huiseigenaar betaald door dit erfpachtbeleid nu of in de toekomst de hoofdprijs.

Kortom

Word lid, vraag uw buren hetzelfde te doen en help ons deze erfpacht prijzen van Zaanstad naar een eerlijk en marktconform niveau te krijgen. Lid worden
Reacties

  1. Geacht bestuur,
    Het lijkt mij een goed idee om samen te werken met Democratisch Zaanstad, omdat deze partij zich echt wil inzetten voor een aanvaardbare oplossing, want zoals de gemeente tot nu toe heeft gehandeld is bedroevend. Paul Neimeijer

    BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten